fbpx

מפעל הפיס רננים

סיצליאנו רננים

מפעל הפיס רננים שברעננה

מפעל הפיס הוא המפעל של כולם: גברים ונשים, ילדים וזקנים, חילוניים וחרדים, יהודים וערבים, תושבי המרכז והפריפריה.
פעילותו, עשייתו והמבנה הארגוני שלו משקפים את הפסיפס הישראלי המגוון שבתוכו הוא פועל.
הפיס מנוהל על-ידי דירקטוריון, מועצה ציבורית מייעצת ואסיפה כללית שחברים בהם נציגי הציבור – כך מובטח שהשקעות הפיס בקהילה ייעשו מתוך קשב לצרכיה המשתנים של החברה בישראל.

ממוקם בקומה 1 של הקניון.

מפעל הפיס

www.pais.co.il
סיצליאנו רננים

מפעל הפיס רננים שברעננה

מפעל הפיס הוא המפעל של כולם: גברים ונשים, ילדים וזקנים, חילוניים וחרדים, יהודים וערבים, תושבי המרכז והפריפריה.
פעילותו, עשייתו והמבנה הארגוני שלו משקפים את הפסיפס הישראלי המגוון שבתוכו הוא פועל.
הפיס מנוהל על-ידי דירקטוריון, מועצה ציבורית מייעצת ואסיפה כללית שחברים בהם נציגי הציבור – כך מובטח שהשקעות הפיס בקהילה ייעשו מתוך קשב לצרכיה המשתנים של החברה בישראל.

ממוקם בקומה 1 של הקניון.

שעות פעילות:

שעון חורף:
ימים א'-ה': 10:00-21:30
ימי ו' וערבי חג: 09:00-15:00
מוצ"ש ומוצאי חג: 45 דק' מצאת שבת – 22:30

שעון קיץ:
ימים א'-ה': 10:00-22:00
ימי ו' וערבי חג: 09:00-15:30
מוצ"ש ומוצאי חג: 30 דק' מצאת שבת – 23:00

טלפונים:

09-7438401

מפעל הפיס

www.pais.co.il

שעות פעילות:

שעון חורף:
ימים א'-ה': 10:00-21:30
ימי ו' וערבי חג: 09:00-15:00
מוצ"ש ומוצאי חג: 45 דק' מצאת שבת – 22:30

שעון קיץ:
ימים א'-ה': 10:00-22:00
ימי ו' וערבי חג: 09:00-15:30
מוצ"ש ומוצאי חג: 30 דק' מצאת שבת – 23:00

טלפונים:

09-7438401