אירועים

חיידקי השיניים ינואר 2020

חיידקי השיניים ינואר 2020

הצגה / 8.1, יום ד' בשעה 17:30

 

הפעילות תתקיים במתחם המזון המהיר, קומה 0, הפעילות ללא תשלום