אירועים

ג'ק ואפון הפלא ינואר 2020

ג'ק ואפון הפלא ינואר 2020

הצגה / 1.1, יום ד' בשעה 17:30

 

הפעילות תתקיים במתחם המזון המהיר, קומה 0, הפעילות ללא תשלום