התעדכנו בכמות האנשים בקניון:

 

שעת עדכון:

27.12.2020 09:55